จัดจำหน่าย

จัดจำหน่าย แอมโมเนียมไนเตรท / สินค้าอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

บริการจัดทำใบอนุญาต

รับบริการจัดทำใบอนุญาตสั่งเข้ามา นําเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พุทธศักราช 2530 ของกระทรวงกลาโหม

อ่านเพิ่มเติม

 

บทความ

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

     บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายสารเคมีแอมโมเนียม ไนเตรท ยี่ห้อ TNC  โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงกลาโหม ตาม   พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ซึ่งบริษัทดำเนินการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โรงโม่หิน ทั่วประเทศ และอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีบริการจัดทำใบอนุญาต สั่งเข้ามา นําเข้ามา และ มีซึ่งยุทธภัณฑ์ ให้กับผู้ที่ความจำเป็นในการใช้ยุทธภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่ายแอมโมเนียม ไนเตรท เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมทั่วไป และรับจัดทำใบอนุญาตสั่ง นำเข้ามาและมีซึ่งยุทธภัณฑ์

สินค้า

จำหน่าย แอมโมเนียมไนเตรท

อ่านเพิ่มเติม
 

บทความ

 
ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
 

ผู้เข้าเยี่ยมชม

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

      บริการจัดทำใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์, ใบอนุญาตสั่งนำเข้ามาซึ่งยุทธภัณฑ์, ตามใบอนุญาตส่งออกซึ่งยุทธภัณฑ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530